മലയാള സിനിമകള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി തയാറാക്കപ്പെട്ട 20 മിനിമലിസ്റ്റിക്ക് പോസ്റ്റ്റുകള്‍

 

വലിയ ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയോ, വരകളിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മിനിമലിസ്റ്റിക്ക് വര്‍ക്ക്‌ എന്ന് പറയ്യുന്നത് അത്തരത്തില്‍ മലയാള സിനിമകള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫാന്‍ മേട് പോസ്റ്ററുകള്‍ കാണാം.
tumblr_m3endalkAx1r9esjeo1_500

tumblr_m3ih00sAUd1r9esjeo1_500

tumblr_m3lcr6iCh31r9esjeo1_500

tumblr_m3emokecgi1r9esjeo1_500

tumblr_m2em5ln9X31r9esjeo1_500

tumblr_m2gz1zkuVk1r9esjeo1_500

tumblr_m2qhynbWq91r9esjeo1_500

tumblr_m3t13q6j0y1r9esjeo1_500

tumblr_m3x0z72Cea1r9esjeo1_500

tumblr_m4oxvyjYIe1r9esjeo1_500

tumblr_m44mu6K4501r9esjeo1_500

tumblr_m55s42elNi1r9esjeo1_500

tumblr_m4z7j51cus1r9esjeo1_500

tumblr_m6988aLMaU1r9esjeo1_500

tumblr_m6a0nmqCVz1r9esjeo1_500

tumblr_mfojcoAylZ1r9esjeo1_500

tumblr_mjnamg37N21r9esjeo1_500

tumblr_mn71ulH9zt1r9esjeo1_500

tumblr_mts39kpIQ61r9esjeo1_500

tumblr_maywjoY07H1r9esjeo1_500

 

Courtesy: minimalistpostersindia.com

You may also like...

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *