ചായഗ്രഹകര്‍ സിനിമ എടുക്കുമ്പോള്‍ നായകന്‍ ദിലീപ്

മലയാള സിനിമയിലെ ചായാഗ്രഹകരുടെ യൂണിയന്‍ ആയ  CUMAC, തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനും, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും  വേണ്ടി ഒരു സിനിമ നിര്‍മ്മിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ലാഭം മുഴുവന്‍ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാന്‍ ആണ് യൂണിയന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

ദിലീപ് ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍. ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് CUMAC പ്രസിഡന്‍റ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്‌ അറിയിച്ചു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *